Wijziging agendasysteem

Vanaf 1 maart 2024 is er een wijziging in ons agendasysteem. 

U zult merken dat er mindere vrij afspraakplaatsen zullen zijn als u online een afspraak maakt. Dit komt doordat we de agenda zullen instellen op de dagelijkse dringendheid van een huisarts. Hierbij hopen we ook om de druk van de artsen een beetje te ontlasten.

Wat houdt dit precies in voor u? Indien u in de ochtend ziek wakker wordt en u wenst een afspraak bij de huisarts, dan is dat nu mogelijk om dit zelf online in te boeken. Waar vroeger de agenda hoogstwaarschijnlijk volledig volzat, komen er nu afspraakplaatsen open op de dag zelf.


U kan ook nog steeds afspraken telefonisch aanvragen.

Dr. Niki Cruyt is terug!

Dr. Niki Cruyt heeft ons afgelopen winter bijgestaan als huisarts, in februari is zij toen vertrokken om te kijken wat ze wilde doen in de toekomst. En nu is ze terug!

We heten haar graag welkom als huisarts-in-opleiding (HAIO) voor het komende jaar! U kan bij haar terecht voor alles waarvoor u een huisarts nodig heeft. Er is telkens overleg met onze vaste huisartsen.

Welkom terug dr. Niki!

Vertrek dr. Caroline De Meestere 

Vanaf oktober 2022 startte dr. Caroline bij ons als huisarts-in-opleiding (HAIO). Nu is haar traject bij ons afgelopen, graag wensen wij haar alle moed toe voor de toekomst en haar verdere ontwikkeling als huisarts.

Verpleegkundige Lore in de praktijk

Vanaf februari 2023 wordt de praktijk versterkt door verpleegkundige Lore. 
In 2018 studeerde Lore af als Bachelor in de Verpleegkunde, specialisatie ‘psychiatrie’. Vorig jaar behaalde ze het getuigschrift ‘Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk’ waarmee ze met veel enthousiasme aan de slag gaat in huisartsenpraktijk De Wijngaard.
Op die manier worden de artsen ondersteund in hun werk en kan er gestreefd worden naar nog kwalitatievere zorg.

Als patiënt kan je bij de verpleegkundige terecht voor verpleegtechnische handelingen (bloedafnames, wondzorg, pré-operatieve onderzoeken…). Hiernaast houdt ze zich ook bezig met preventieve gezondheidszorg en opvolging van patiënten met een chronische aandoening. Klinisch onderzoek, eventuele diagnosestelling en het voorschrijven van attesten en/of medicatie gebeurt nog steeds door de huisarts.

Alle toegediende zorg verloopt via teamoverleg en gezien de verpleegkundige toegang heeft tot uw medisch dossier, geldt ook bij haar het begrip ‘beroepsgeheim’.  Uw vaste huisarts blijft uiteraard altijd beschikbaar.

Lore zal zowel op dinsdag, als woensdag- en donderdagochtend aanwezig zijn in de praktijk. Een afspraak maken kan via het secretariaat of telefonisch.

Dr. Marc Lemiengre op pensioen

Op 1 oktober 1972 begon dr. Marc Lemiengre aan zijn opleiding geneeskunde. Nu vijftig jaar later hangt hij zijn stethoscoop aan de haak. Wij bedanken dr. Marc voor zijn jarenlange goede zorg en inzet. 

Wij wensen hem een deugdoenend pensioen toe!

Dr. Julie Poté blijft in de praktijk.

Vanaf oktober 2019 start Julie als vaste waarde in onze praktijk.

Velen van u zullen haar al kennen als onze huisarts-in-opleiding. Na haar studies heeft dr. Julie beslist om ons team dagelijks te blijven versterken. Zij staat dus net als dr. Marc en dr. Marieke dagelijks klaar voor uw zorgen. Ook zij houden telkens overlegmomenten, zodanig dat elke arts u op elk moment kan bijstaan.

We heten Sietske welkom!


Sedert 18 februari 2019 is Sietske gestart als medisch secretaresse in onze praktijk.

Sietske ondersteunt de praktijk op administratief vlak.
U kunt steeds bij haar terecht om telefonisch of in de huisartenpraktijk zelf een afspraak te maken. 

We heten Sietske van harte welkom in onze praktijk!