• Aanvragen huisbezoek:  liefst voor 10u

  • Dringende gevallen: bel en je wordt zo snel mogelijk geholpen

  • Voor een consultatie van 2 patiënten: maak een dubbele consultatie

  • Voor preoperatieve onderzoeken (met ECG) en onderzoek voor levensverzekering: maak een dubbele consultatie

  • Voor korte inlichtingen bel je tijdens het beluur (van 11u30 - 12u00 en van 19u00 tot 19u30).

  • Voor het invullen van formulieren kom je op consultatie (maak hiervoor een afspraak).

  • Voorschriften worden énkel opgemaakt en meegegeven tijdens een consultatie.

  • Verlenging van je jaarlijks GMD: breng steeds je identiteitskaart. Voor kinderen volstaat de ISI+ kaart 

  • Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag enkel een attest dat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


  • De praktijkemailbox wordt dagelijks gelezen. U kan per mail korte mededelingen doen, maar vragen stellen waarop u per email een antwoord verwacht, is wegens de tijdsdruk niet aangewezen. Indien u snel antwoord verwacht, vragen wij u om telefonisch contact op te nemen.