Huisregels

       Als praktijk vinden wij het belangrijk dat er een wederzijds respect is tussen arts en patiënt.              Jammer genoeg ondervinden we dat dit niet altijd het geval is, hierdoor hebben wij een aantal          huisregels opgemaakt.

Bij het 3x niet opdagen op uw afspraak zonder ons te verwittigen wordt u automatisch uitgeschreven uit onze dossiers. Dit heeft met gevolg dat u niet langer bij ons kan langskomen en dat onze zorg stopt.

Fietsen en steps worden NIET binnen geplaatst, indien u geen slot meehebt kan u dit aanvragen aan het onthaal. Na afgifte van uw identiteitskaart kan u het slot lenen, na het consult en afgifte van het slot krijgt u uw identiteitskaart terug.

Indien u niet in orde bent bij een ziekenfonds, wordt de consultatie volledig aangerekend. Dit is 32 euro, direct te betalen.


 • Aanvragen huisbezoek:  liefst voor 10u

 • Dringende gevallen: bel en je wordt zo snel mogelijk geholpen

 • Voor een consultatie van 2 patiënten: maak een dubbele consultatie

 • Voor preoperatieve onderzoeken (met ECG) en onderzoek voor levensverzekering: maak een dubbele consultatie

 • Voor korte inlichtingen bel je tijdens het beluur (van 11u30 - 12u00 en van 19u00 tot 19u30).

 • Voor het invullen van formulieren kom je op consultatie (maak hiervoor een afspraak).

 • Voorschriften worden énkel opgemaakt en meegegeven tijdens een consultatie.

 • Verlenging van je jaarlijks GMD: breng steeds je identiteitskaart. Voor kinderen volstaat de ISI+ kaart 

 • Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag enkel een attest dat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


 • De praktijkemailbox wordt dagelijks gelezen. U kan per mail korte mededelingen doen, maar vragen stellen waarop u per email een antwoord verwacht, is wegens de tijdsdruk niet aangewezen. Indien u snel antwoord verwacht, vragen wij u om telefonisch contact op te nemen.

Uw voorschriften op zak. 

 U hebt het waarschijnlijk al opgemerkt tijdens uw bezoek bij de huisarts dat u geen papieren voorschriften meer meekrijgt. Alle voorschriften worden automatisch en elektronisch op uw identeitskaart geplaats. Hiermee kan u vlot naar de apotheek gaan en is de kans miniem dat u ze kwijtspeelt. Nu kan u ook uw voorschriften op uw gsm ontvangen met onderstaande app. Ga vlug naar onderstaande site en installeer het snel!

http://        https://voorschriftopzak.be/#/welcome

GMD+: uw persoonlijk preventieplan

Gepost op zondag 6 april 2014

Iedereen tussen 45 en 75 jaar die een globaal medisch dossier bij onze praktijk heeft afgesloten, kan een persoonlijk preventieplan of GMD+ laten samenstellen.

Een persoonlijk preventieplan bepaalt welke gezondheidsrisico's u loopt, welke erfelijke aandoeningen voor u belangrijk zijn en of levensstijlaanpassingen en vaccinaties nodig zijn.

Voor u preventieplan beschikken wij sedert april over een electronische vragenlijst. U kan deze in de wachtzaal invullen in navolging van een gewone consultatie. De resultaten van de vragenlijst worden electronisch doorgestuurd naar ons medisch dossier. Na het invullen van de vragenlijst maakt u een specifieke afspraak om de resultaten van de vragenlijst te bespreken. 

Het kan gaan om:

 • een aanpassing van uw levensstijl: gezonde voeding, voldoende beweging, stoppen met roken en/of verminderd alcoholgebruik
 • opsporen van uw risico op suikerziekte en hart-en vaatziekten
 • opsporen van dikkedarmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker
 • vaccinatie voor griep, difterie-tetanus, pneumokokken, kinkhoest

Voor een preventieraadpleging betaalt u evenveel als een normale raadpleging. Het bijkomend bedrag voor uw preventieplan (GMD+) wordt via derdebetalersregeling geregeld, op voorwaarde dat u een vignet van de mutualiteit meebrengt.

Griepvaccinatie

Gepost op maandag 16 september 2013

Waarom vaccineren tegen de griep?

Vaccinatie is de enige manier om u tegen de griep te beschermen.

Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opnieuw opduikt. Elke winter krijgen gemiddeld 1 op de 10 mensen de griep. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven er ook honderden mensen aan de gevolgen van de griep.

Als u gevaccineerd bent, dan is de kans dat u griep krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, dan wordt u minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien vermindert de kans dat uw ‘eigen’ ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van uw diabetes).

Wie moet zich vaccineren tegen griep?

De griepprik is sterk aanbevolen voor:

 • zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizon;
 • mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD of lever- of nierziekte;
 • diabetespatiënten
 • mensen met een chronische spierziekte
 • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • personen ouder dan 65 jaar;
 • al wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is;
 • alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • alle personen werkzaam in de gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek dat met uw huisarts.

Wanneer vaccineren?

Laat u tussen midden oktober en midden november vaccineren. Zolang het griepvirus niet is doorgebroken, blijft vaccinatie nuttig. Het vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterperiode.

Elk jaar moet u dus opnieuw een griepvaccin krijgen.

Hoe laten vaccineren?

 • Vraag een voorschrift bij uw volgend bezoek. Haal daarmee het griepvaccin bij uw apotheker (bewaar het in de koelkast!)  en maak een afspraak tussen midden oktober en midden november.

Hoeveel kost het?

Bent u een van de mensen voor wie het vaccin is aanbevolen, dan wordt het griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald. Het kost dan ongeveer 6 euro. Heel wat ziekenfondsen geven nog extra korting. Voor mensen die in een woonzorgcentrum wonen is het vaccin vanaf dit jaar gratis in Vlaanderen. 

Meer weten?

surf naar www.griepvaccinatie.be